Kinderpraktijk Mikado

Els Ramakers

Els

Mijn naam is Els Ramakers (1970).

 

In 2012 ben ik gestart met kinderpraktijk Mikado.

Het werken met kinderen doe ik graag omdat kinderen onbevangen en oprecht zijn. Wanneer je kinderen op de juiste manier bereikt willen ze heel graag van je leren. Ik vind het elke keer weer mooi om te zien hoe ieder kind zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo ontwikkelt.

In mijn praktijk heb ik in de loop van de jaren een eigen methode ontwikkeld. Wanneer een kind om wat voor reden ook een sociale ontwikkelingsfase heeft overgeslagen dan gaat het kind deze vaardigheden niet gebruiken. Je kunt spelenderwijs de vaardigheden oefenen die het kind nog niet beheerst. Wanneer een kind deze vaardigheden leert gebruiken, kan het zelf weer aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin het hoort. Leren, reflecteren, complimenteren en toepassen. Oefenen van nieuwe vaardigheden gaat nog beter in een groep met andere kinderen.

In 2015 ben ik gestart met geven van kindergroepstraining. Gericht op sociale en communicatieve vaardigheden. In september 2015 wil ik deze trainingen onderverdelen in sociale vaardigheidstraining, communicatietraining, faalangsttraining en boosheidcontrole training.

 

Na mijn afstuderen in 1993 aan de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, specialisatie Jeugd en Gezinsbegeleiding in Eindhoven ben ik gaan werken in de Jeugdhulpverlening. (12-26 jaar)

Na 6 jaar Bijzonder Jeugdwerk Brabant (Jongerenadvieswinkel, jongensinternaat en werkbegeleider in een Sociaal Restaurant) een kleine tussenpauze van 2 jaar in het volwassen Joods Maatschappelijk Werk.

Vanaf 2003 terug in de Jeugdhulpverlening en werk ik als school maatschappelijk werker in het Speciaal Basis Onderwijs. (4-12 jaar).

 

Naast mijn werkzaamheden ben ik gehuwd, en een trotse moeder van een zoon (1999) en een dochter (2002).